Archives

0

Leilighetsbygg helt i sjøkanten på Farøy i Farsund bestående av 10 leiligheter. Tilrettelagt for båtplassog parkering på terreng. Leilighetene i 1 etasje er 73 m2 og har utgang til terrasse mot sjøen. Leilighetene i 2 etasje går over 2 plan og er tilsammen 88 m2. Fra loftsstuen har er et utgang til egen takterrasse.

En forenklet film av eksteriør og interiør

 

0
Bygget ligger på Hånestangen, like utenfor Kristiansand sentrum og består av 25 leiligheter med varierende størrelse samt parkeringskjeller under terreng.  Bygget ligger vakkert til og danner en fin overgang mellom friområdet i bakkant av tomten og området med eneboliger og sjøen i forkant. Bygningsvolumene er brutt opp for å tilpasse seg terrenget mot friområdet.
Byggets fasade er i all hovedsak bygd i vedlikeholdsfrie materialer, og bygget har en gjennomgående, moderne stil. Store vindusflater skaper kontakt med sjøen i samtlige etasjer og alle leilighetene er utstyrt med gode private balkonger av varierende størrelse. Leilighetene er åpne og luftige, med et stilrent og moderne interiør som bærer preg av kvalitet og helhet.
Områdene utenfor leilighetene er beplantet og det er lagt belegningsstein i adkomsten til byggets inngang. Nord vest for bygget ligger det sti inn til friområdet i bakkant av bygget
0

Prosjektperiode: 2012-15

Areal: ca 4600 m2

Prosjektet består av tre like blokker med til sammen 24 leiligheter. Prosjektet ligger helt på toppen av Justneshalvøya i Kristiansand og utmerker seg ved en spektakulær beliggenhet der samtlige leiligheter har svært gode sol- og utsiktsforhold.

Boligene er under oppføring, og forventes ferdigstilt innen utgange av 2015.

Les mer på www.moltestien.no

0

Prosjektperiode: 2014-16

Areal: ca 7000 m2 BRA

På Tobienborg på Lund i Kristiansand prosjekterer SPISS ca 70 moderne og elegante leiligheter fordelt på 4 bygg i 4-5 etasjer. Arkitekturuttrykket favner de ulike byggestilene og takformene som preger området i dag, og bringer inn et tidsriktig og spennende formspråk i bygningsmassen.

Prosjektet bygger opp under en begynnende urbanisering av Oddemarka-området, og bidrar til etablering av sentralt beliggende og klimavennlige boliger. I planleggingen legges det også stor vekt på ivaretakelse av blå-grønne kvaliteter i form av gode uterom og moderne løsninger for håndtering av overvann.

0

Prosjektperiode: 2008-09 (utvendig rehabilitering) og 2012-13 (innvendig ombygging)

Areal: ca 700 m2 (BRA)

Miljøambisjon: Energimerke C

Kommandantboligen på Odderøya ble benyttet av plasskommandanten i Odderøya Militærleir frem til midten av 90-tallet. Da Forsvaret frigav Odderøya til almenn bruk ble bygningsmassen overtatt av Kristiansand kommune. Stiftelsen Miljøfyrtårn, Grønn Hverdag og Kristiansand kommune gikk i 2011 sammen om å etablere «Grønt senter» i den gamle Kommandantboligen.

Kommandantboligen ble rehabilitert utvendig i 2008-09, og pga omfattende soppskader ble alle innvendige vegger og dekker i 2012 fjernet og erstattet med nye konstruksjoner. Bygget er oppført i betongbyggestein, og fasaden er vernet. Dette umuliggjorde etterisolasjon utvendig, og det ble besluttet å etterisolere med lettbetongprodukter innvendig. Bygget har derfor en god bygningsfysisk konstruksjon uten fare for fukt og soppdannelser i vegger. Det er montert et forsøksanlegg med solfangere som skal dekke tappevannsbehovet i bygget.

Bygget hadde også utfordringer med hensyn på tilgjengelighet, dette er løst på en hensynsfull måte med tanke på den verneverdige fasaden. Ny atkomstrampe på atkomstsiden av bygget er svært godt integrert med byggets arkitektur.

Les mer her:

www.grontsenter.no

http://odderoya.no/gront-senter

www.miljofyrtarn.no

0

Prosjektperiode: 2013-14

Idda Arena er et prosjekt som omfattet etablering av skateanlegg, kunstgressbane og amfi/møteplass for skolene og idrettshallen i Solholmen/Idda-området. Det ble lagt stor innsats i god materialbruk, en grundig forståelse av bruken av anlegget og en god detaljering for å sikre at anlegget ble både brukervennlig og sikkert for brukerne.

Prosjektet viser hvordan arkitektur og landskapsarkitektur henger nøye sammen, og hvor viktig det er at de ulike elementene spiller sammen og danner en god helhet.

Prosjektet er gjennomført i totalentreprise med Landskapsentreprenørene AS som totalentreprenør for Kristiansand Eiendom.

SPISS samarbeidet i dette prosjektet nært med AROS Arkitekter AS i Sandnes.

Les mer her: http://kristiansand.kommune.no/idda-arena

www.landskapsentreprenorene.no/

www.aros.no

0
  • Prosjektperiode: 2013 – 2015
  • Arealforbruk: 3750 m2 (oppvarmet BRA)
  • Miljøambisjon: Energimerke: B (Mørk grønn)
  • Oppdragsgiver: Kruse Smith AS/Sørlandet Boligbyggelag

Prosjektet er en rehabilitering og energieffektivisering av et 11 etasjers høyhus, bestående av 10 boligetasjer pluss underetasje/kjeller. Bygget er oppført i 1965 og har i alt 60 leiligheter. Av disse er 30 stk. 2-roms på 42 m2 og 30 stk. 4-roms på 80 m2. I tillegg er det fellesarealer.

Borettslaget har en meget prominent plassering i Kristiansands ”skyline”. Det er derfor lagt vekt på en god arkitektonisk utforming, som i tillegg vil gi et godt sosialt miljø. Ambisjonsnivået på energisiden er lavenergiklasse 1.
Vegger, gulv og tak ble tilleggsisolert. Fasadeplater ble asbestsanert og fasaden fikk ny bekledning. Vinduer og dører ble utskiftet og nye innglassede balkonger montert foran fasadene uten konstruktiv kontakt med den innvendige betongkonstruksjonen.

Vind er den viktigste klimautfordringen i området. Det har derfor vært spesielt fokus på bruk av tette løsninger og vedlikeholdsvennlige materialer i prosjektet. Innglassede balkonger blir uterom skjermet for vær og vind. Dette anses å være et trivselstiltak som kan øke bruken av balkongene, ettersom mange av leilighetene har meget god utsikt.

Les mer om prosjektet som var et pilotprosjekt i «Fremtidens bygg» her: http://www.arkitektur.no/stjernehus-borettslag-oppgradering