Arkitektur

Vi tar alltid utgangspunkt i våre kunders behov og ønsker. Bygningsprosjektering og utforming av utomhusområder er vår hovedoppgave. Gjennom mange års erfaring har vi bygget opp omfattende kunnskap innen forskjellige fagområder og bygningstyper. Vårt store fortrinn er en arbeidsform som tar utgangspunkt i kundens behov og ønsker, og vi legger spesielt stor vekt på å analysere alternativer og ulike måter å løse en problemstilling på. God arkitektur er summen av fysiske, økonomiske og tekniske løsninger der alle elementer spiller sammen og har fått en god helhetlig utforming. Vi sørger for jevnlig oppdatering av vår kunnskap, og er godkjent i høyeste tiltaksklasse for prosjektering av arkitektur.