Byggesak og prosessledelse

Vi har høy kompetanse på lovverk og forskrifter i byggesaker. Saksbehandling av byggesaker krever stor innsikt i lovverk og forskrifter. Våre medarbeidere har lang erfaring med håndtering av byggesaker, og kontoret har gode rutiner for rapportering og dokumentering i henhold til gjeldende myndighetskrav. Vi har stor kjennskap til omfattende  og krevende prosesser som involverer ulike offentlige myndigheter og naboer, og sørger for at søknader og dokumenter til det offentlige er i samsvar med kravene som stilles i loverket. Ved at arkitekten har ansvaret for byggesakshåndteringen, sikres det kontinuitet og en helhetlig forståelse av byggesaken som gir trygghet både for økonomi og fremdrift i prosjektet.