Tobienborg

Tobienborg

Prosjektperiode: 2014-16

Areal: ca 7000 m2 BRA

På Tobienborg på Lund i Kristiansand prosjekterer SPISS ca 70 moderne og elegante leiligheter fordelt på 4 bygg i 4-5 etasjer. Arkitekturuttrykket favner de ulike byggestilene og takformene som preger området i dag, og bringer inn et tidsriktig og spennende formspråk i bygningsmassen.

Prosjektet bygger opp under en begynnende urbanisering av Oddemarka-området, og bidrar til etablering av sentralt beliggende og klimavennlige boliger. I planleggingen legges det også stor vekt på ivaretakelse av blå-grønne kvaliteter i form av gode uterom og moderne løsninger for håndtering av overvann.