Kommandantboligen Odderøya

Kommandantboligen Odderøya

Prosjektperiode: 2008-09 (utvendig rehabilitering) og 2012-13 (innvendig ombygging)

Areal: ca 700 m2 (BRA)

Miljøambisjon: Energimerke C

Kommandantboligen på Odderøya ble benyttet av plasskommandanten i Odderøya Militærleir frem til midten av 90-tallet. Da Forsvaret frigav Odderøya til almenn bruk ble bygningsmassen overtatt av Kristiansand kommune. Stiftelsen Miljøfyrtårn, Grønn Hverdag og Kristiansand kommune gikk i 2011 sammen om å etablere «Grønt senter» i den gamle Kommandantboligen.

Kommandantboligen ble rehabilitert utvendig i 2008-09, og pga omfattende soppskader ble alle innvendige vegger og dekker i 2012 fjernet og erstattet med nye konstruksjoner. Bygget er oppført i betongbyggestein, og fasaden er vernet. Dette umuliggjorde etterisolasjon utvendig, og det ble besluttet å etterisolere med lettbetongprodukter innvendig. Bygget har derfor en god bygningsfysisk konstruksjon uten fare for fukt og soppdannelser i vegger. Det er montert et forsøksanlegg med solfangere som skal dekke tappevannsbehovet i bygget.

Bygget hadde også utfordringer med hensyn på tilgjengelighet, dette er løst på en hensynsfull måte med tanke på den verneverdige fasaden. Ny atkomstrampe på atkomstsiden av bygget er svært godt integrert med byggets arkitektur.

Les mer her:

www.grontsenter.no

http://odderoya.no/gront-senter

www.miljofyrtarn.no