IDDA Arena, Kristiansand

IDDA Arena, Kristiansand

Prosjektperiode: 2013-14

Idda Arena er et prosjekt som omfattet etablering av skateanlegg, kunstgressbane og amfi/møteplass for skolene og idrettshallen i Solholmen/Idda-området. Det ble lagt stor innsats i god materialbruk, en grundig forståelse av bruken av anlegget og en god detaljering for å sikre at anlegget ble både brukervennlig og sikkert for brukerne.

Prosjektet viser hvordan arkitektur og landskapsarkitektur henger nøye sammen, og hvor viktig det er at de ulike elementene spiller sammen og danner en god helhet.

Prosjektet er gjennomført i totalentreprise med Landskapsentreprenørene AS som totalentreprenør for Kristiansand Eiendom.

SPISS samarbeidet i dette prosjektet nært med AROS Arkitekter AS i Sandnes.

Les mer her: http://kristiansand.kommune.no/idda-arena

www.landskapsentreprenorene.no/

www.aros.no