Hånestangen 50

Hånestangen 50

Bygget ligger på Hånestangen, like utenfor Kristiansand sentrum og består av 25 leiligheter med varierende størrelse samt parkeringskjeller under terreng.  Bygget ligger vakkert til og danner en fin overgang mellom friområdet i bakkant av tomten og området med eneboliger og sjøen i forkant. Bygningsvolumene er brutt opp for å tilpasse seg terrenget mot friområdet.
Byggets fasade er i all hovedsak bygd i vedlikeholdsfrie materialer, og bygget har en gjennomgående, moderne stil. Store vindusflater skaper kontakt med sjøen i samtlige etasjer og alle leilighetene er utstyrt med gode private balkonger av varierende størrelse. Leilighetene er åpne og luftige, med et stilrent og moderne interiør som bærer preg av kvalitet og helhet.
Områdene utenfor leilighetene er beplantet og det er lagt belegningsstein i adkomsten til byggets inngang. Nord vest for bygget ligger det sti inn til friområdet i bakkant av bygget