Our Blog

SPISS har oppgaven med å detaljregulere Monan på Tangvall i Søgne.


Oppdragsgiver er Agderbygg AS, og planen er at det skal bygges 80-90 seniorleiligheter i området. Det er et ønske at bebyggelsen skal fremstå som urban og fremtidsrettet.

Mer informasjon