Category: Offentlig

SPISS har oppgaven med å detaljregulere Monan på Tangvall i Søgne.

 Les mer

0

Den nye katolske kirken på Jessheim er under oppføring. Øvre Romerike vil få sitt første permanente katolske kirkebygg i løpet av halvannet år.
 Les mer

SPISS Arkitektur & Plan er sammen med AROS valgt ut til å delta i arkitektkonkurransen om ny kirke på Flekkerøy.

 Les mer