Category: Nyheter

Sørstranda Langøy, Farsund

Varsel om oppstart av planarbeid

Varselbrev Planinitiativ Annonse Oppstartsmøte
SPISS har oppgaven med å detaljregulere Monan på Tangvall i Søgne.

 Les mer

0

KRISTIANSAND: Det skjer store ting på hjørnet av Skippergata og Festningsgata.

 Les mer

0
Oppgraderingen av Stjernehus borettslag – tidligere Sørlandets kaldeste – er nå ferdigstilt.
0

Den nye katolske kirken på Jessheim er under oppføring. Øvre Romerike vil få sitt første permanente katolske kirkebygg i løpet av halvannet år.
 Les mer

SPISS Arkitektur & Plan er sammen med AROS valgt ut til å delta i arkitektkonkurransen om ny kirke på Flekkerøy.

 Les mer